Ilmainen toimitus yli 60€ tilauksiin

Tee Helppoja Ekotekoja: Näin Kierrätät vauvanvaatteet Vaivattomasti Arjessasi Kapaloopin kanssa.

Kierrättäminen

Kierrättäminen on tärkeä käytäntö useista syistä, ja sen edut ulottuvat ympäristöstä talouteen ja resurssien kestävään käyttöön. Tässä on joitakin keskeisiä syitä, miksi kierrätys kannattaa:

 • Ympäristönsuojelu: Kierrättäminen vähentää jätteen määrää, mikä auttaa säästämään luonnonvaroja ja vähentää kaatopaikkojen kuormitusta. Kun materiaaleja kierrätetään, tarvitaan vähemmän uusien raaka-aineiden tuottamista, mikä puolestaan vähentää ympäristövaikutuksia, kuten metsähakkuut ja louhinnat.
 • Energiansäästö: Kierrättäminen säästää energiaa, koska uusien tuotteiden valmistus vaatii yleensä enemmän energiaa kuin kierrätetyn materiaalin käyttö. Esimerkiksi kierrätetyn paperin valmistus kuluttaa vähemmän energiaa kuin uuden paperin valmistus puusta.
 • Ilmastovaikutukset: Jätteiden polttaminen ja kaatopaikoille sijoittaminen tuottavat kasvihuonekaasuja. Kierrätys vähentää näiden kaasujen määrää ja auttaa näin ollen hillitsemään ilmastonmuutosta.
 • Luonnonvarojen säilyttäminen: Kierrättäminen vähentää tarvetta uusien raaka-aineiden louhintaan ja metsien hakkuuseen. Tämä auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä.
 • Työllisyyden luominen: Kierrätysala luo työpaikkoja keräyspisteiden, lajittelun, kierrätyslaitosten ja uusiomateriaalien valmistuksen parissa.
 • Taloudelliset edut: Kierrätys voi tuoda taloudellisia etuja niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin. Kierrätys vähentää jätehuoltokustannuksia ja luo mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille ja markkinoille.
 • Tietoisuuden lisääminen: Kierrätys edistää ympäristötietoisuutta ja kannustaa ihmisiä tekemään kestävämpiä valintoja kulutuskäyttäytymisessään. Lue enemmän täältä

Yhteenvetona voidaan todeta, että kierrättäminen on tärkeä osa kestävää kehitystä, joka edistää ympäristön säilymistä terveenä ja tukee resurssitehokasta taloutta.

Miksi ostaisin kotimaisia vaatteita?

Ostaessaan kotimaisia vaatteita kuluttajat voivat vaikuttaa myönteisesti kierrätykseen, ilmastovaikutuksiin ja työllisyyteen Suomessa. Tässä muutamia syitä, miksi kotimaisten tuotteiden tukeminen on tärkeää:

 • Vähemmän kuljetuksista aiheutuvia päästöjä: Kotimaisten vaatteiden hankinta vähentää tarvetta pitkille kuljetusmatkoille, mikä puolestaan vähentää päästöjä ja ilmastovaikutuksia. Paikallisesti tuotetut tavarat kulkevat lyhyemmän matkan kuluttajalle, mikä säästää energiaa ja vähentää hiilijalanjälkeä.
 • Lisää kierrätystä ja uusiokäyttöä: Monet kotimaiset tuotemerkit ja valmistajat panostavat kierrätysmateriaalien käyttöön ja tuotteidensa uusiokäytettävyyteen. Ostamalla kotimaisia vaatteita voi siis samalla tukea kestävää kierrätyskulttuuria.
 • Paikallisen talouden vahvistaminen: Ostamalla kotimaisia vaatteita tuetaan paikallisia yrityksiä ja työllisyyttä. Paikalliset yritykset luovat työpaikkoja, maksavat veroja ja vahvistavat taloutta, mikä edistää kestävää kehitystä.
 • Laatu ja läpinäkyvyys: Kotimaiset vaatteet ovat usein laadukkaita ja niiden tuotantoprosessiin liittyvät standardit ovat usein paremmin valvottavissa. Tämä voi tuoda lisäarvoa kuluttajille, jotka arvostavat vaatteiden alkuperää ja valmistusprosessin läpinäkyvyyttä.
 • Yhteisöllisyys ja kulttuurinen tuki: Ostamalla kotimaista tuetaan paikallista yhteisöllisyyttä ja kulttuuria. Tämä voi olla erityisen tärkeää erilaisten perinteiden, käsityöläisyyden ja paikallisten taiteilijoiden tukemisessa.

Miksi Kapaloop?

Kapaloop tukee edellä mainittuja periaatteita monin tavoin. Tässä on muutamia tapoja, joilla Kapaloop tukee kestävää kulutusta ja vastaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen:

 • Kierrätys ja uusiokäyttö: Kapaloopin “osta -käytä- palauta” -malli edistää vaatteiden kierrätystä ja uusiokäyttöä. Tarjoamalla käytettyjä/uusia vauvanvaatteita ja mahdollisuuden palauttaa ne, Kapaloop vähentää tekstiilijätteen määrää ja kannustaa kuluttajia tekemään kestäviä valintoja.
 • Vastuullinen tuotanto: Kapaloopin vauvanvaatteet ovat kotimaisia. Kotimainen tuotanto tukee paikallista taloutta, vähentää kuljetuspäästöjä ja edistää vastuullisia valmistuskäytäntöjä.
 • Laadukkaat tuotteet: Kapaloop korostaa laadukkaiden vauvanvaatteiden merkitystä. Laadukkaat vaatteet ovat kestäviä ja voivat palvella useita käyttäjiä, mikä vähentää tarvetta jatkuvasti hankkia uusia vaatteita. Pääset tästä katsomaan vaatteita
 • Asiakaslähtöisyys: Kapaloop kannustaa asiakkaitaan osallistumaan kierrätykseen tarjoamalla käytettyjä vaatteitaan palautettavaksi. Tämä lisää asiakaslähtöisyyttä ja voi innostaa muita yrityksiä seuraamaan perässä.

Liity mukaan Kapaloopin iloiseen kierrätysyhteisöön, missä kestävät valinnat ovat mukana jokapäiväisessä arjessa!

Lähteet:

https://www.stjm.fi/wp-content/uploads/2021/12/Suomalaisen-tekstiili-ja-muotialan-globaalit-ilmastovaikutukset_final.pdf

Share the Post:

Related Posts

Join Our Newsletter