Ilmainen toimitus yli 60€ tilauksiin

Vauvan puheen kehitys: Vaiheet ensimmäisestä hymystä ensimmäisiin sanoihin

kaksi vauvaa istumassa ja yrittävät kommunikoida yhdessä.

Vauvan ensimmäiset elinvuodet ovat täynnä hämmästyttävää kasvua ja kehitystä monilla eri osa-alueilla. Yksi merkittävimmistä näistä on vauvan puheen kehitys, joka alkaa jo varhain ja on keskeinen osa lapsen vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.
Tässä artikkelissa tarkastelemme vauvan kehitystä puheen näkökulmasta ja katsomme, mitä voit odottaa eri ikäkausina.

0-6 kuukautta: Äänien tunnistaminen ja vastaaminen

Ensimmäisten elinkuukausien aikana vauva alkaa tunnistaa ääniä ympäristöstään ja reagoida niihin. Jo vastasyntyneet voivat reagoida äänenvoimakkuuden muutoksiin ja erottaa äidin äänen muiden äänien joukosta. Tässä vaiheessa he voivat myös alkaa tuottaa omia ääniään, kuten naurua, itkua ja ääniä ilon tai tyytymättömyyden ilmaisemiseksi.

6-12 kuukautta: Äänteiden jäljittäminen ja äänteiden tuottaminen

Kun vauva kasvaa, hän alkaa kiinnittää huomiota erilaisiin äänteisiin ympärillään. He saattavat yrittää matkia aikuisen ääntä tai jäljitellä eläinten ääniä. Tämä on tärkeä vaihe puheen kehityksessä, jossa vauva harjoittelee äänteiden tuottamista ja oppii, miten suu ja kieli liikkuvat äänteiden muodostamiseksi.

12-18 kuukautta: Ensimmäiset sanat

Noin vuoden iässä monet lapset alkavat tuottaa ensimmäisiä sanojaan. Näihin voi kuulua yksinkertaisia sanoja, kuten “mama”, “papa”, “kissa” tai “auto”. Vaikka nämä sanat voivat aluksi olla epäselviä ja vanhemmat saattavat tarvita hieman tulkintaa, ne ovat merkki siitä, että vauvan puheen kehitys etenee oikeaan suuntaan.

18-24 kuukautta: Sanavaraston laajentaminen ja kahden sanan yhdistäminen

Kun lapsi lähestyy kahden vuoden ikää, heidän sanavarastonsa alkaa yleensä laajentua huomattavasti. He voivat oppia uusia sanoja päivittäin ja alkaa yhdistää näitä sanoja kahden sanan lauseisiin, kuten “iso koira” tai “juo maitoa”. Tämä on jännittävä vaihe puheen kehityksessä, joka avaa oven monimutkaisempiin kielellisiin taitoihin.

2-3 vuotta: Lauseiden muodostaminen ja kieliopin kehittyminen

Kun lapsi lähestyy kolmen vuoden ikää, heidän puheensa muuttuu entistä monimutkaisemmaksi. He alkavat muodostaa pidempiä lauseita ja käyttää kielioppia oikein. He voivat myös alkaa esittää kysymyksiä ja käyttää monimutkaisempia kielellisiä rakenteita.

Yhteenveto

Vauvan puheen kehitys on jännittävä matka, joka alkaa ensimmäisistä äänistä ja hymyistä ja etenee ensimmäisiin sanoihin ja lauseisiin. Se on tärkeä osa lapsen kokonaiskehitystä ja luo perustan heidän kielellisille taidoilleen ja vuorovaikutustaidoilleen.
Vanhemmat voivat tukea tätä kehitystä tarjoamalla lapselle runsaasti mahdollisuuksia kuunnella ja harjoitella puhetta ympäristöstään sekä kannustamalla ja rohkaisemalla heitä heidän kielenkehityksessään.

Täältä voit lukea lisää kehityksestä

Share the Post:

Related Posts

Join Our Newsletter